Nemocnice Kutná Hora

Najděte si své informace

Na těchto webových stránkách najdete kontinuálně aktualizované odkazy na různé informační zdroje, ze kterých se můžete dozvědět, co se dělo, děje a případně bude dít okolo kutnohorské nemocnice. Některé odkazy mohou obsahovat subjektivně laděné články nebo komentáře. Podrobnější informace najdete na stránce O tomto projektu.


Aktuálně

Zpráva insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení

23.3.2016

Usnesením č.j. KSPH 39 INS 1329/2010-B-166 ze dne 20.11.2015 insolvenční soud vydal rozvrhové usnesení, dle kterého má být každá pohledávka zjištěná nebo pravomocně určená v průběhu insolvenčního řízení uspokojena poměrně co do výše 16,59825530 %.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Rozvrhové usnesení

27.11.2015

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 – Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v insolvenční věci dlužníka: Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., IČ: 26206889, se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská 237, o rozvrhu příjmů z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka
t a k t o:

Celý text – Insolvenční rejstřík

Usnesení o schválení konečné zprávy

26.8.2015

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v právní věci dlužníka: Nemocnice  Kutná  Hora, s.r.o., IČ: 26206889, sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora, o konečné zprávě a o vyúčtování odměny a hotových výdajů správce

t a k t o :

Soud  schvaluje  konečnou  zprávu  o  zpeněžování  majetku  z  podstaty  a  toto vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Usnesení o konečné zprávě

9.7.2015

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v právní věci dlužníka: Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., IČ: 26206889, sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora,

t a k t o:

I. Dlužník a věřitelé se uvědomují o konečné zprávě a o vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce.
II. Proti konečné zprávě a vyúčtování lze podat námitky do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení, jehož nedílnou součástí je předložená opravená verze konečné zprávy ze dne 22.6.2015.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Usnesení č. 608/15 k záměru darovat Středočeskému kraji majetek v areálu nemocnice KH

24.6.2015

Rada města s c h v a l u j e

zveřejnění záměru darovat majetek, který tvoří část areálu nemocnice v Kutné Hoře, vyspecifikovaný v příloze. Tento majetek se stává ze samostatných movitých a nemovitých věcí a dále také ze součástí a příslušenství věcí, které v minulosti Město Kutná Hora jako dárce darovalo Středočeskému kraji jako obdarovanému, a to na základě darovacích smluv č.j. 178377/2009/KUSK ze dne 21.12.2009, č.j. 145649/2011/KUSK ze dne 22.8.2011, č.j. S - 3039/MJZ/2014 ze dne 11.11.2014 a č.j. S - 3041/MJT/2014 ze dne 11.11.2014.

Celý text – Usnesení rady