Nemocnice Kutná Hora

Insolvence

Kauza nemocnice – soudní smír uzavřen

11.2.2014

V kauze kutnohorské nemocnice byl v pátek 31. ledna 2014 na krajském soudě v Praze uzavřen soudní smír, jehož obsahem bylo, pokud jde o město Kutná Hora, závazek insolvenčního správce, že se zřekne všech finančních nároků vůči městu Kutná Hora, tedy i žaloby na 104 miliony korun, včetně příslušenství...

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Kauza Nemocnice: V pátek byl na Krajském soudu v Praze uzavřen soudní smír

6.2.2014

V kauze kutnohorské nemocnice byl soudem v pátek 31. ledna schválen soudní smír, jehož obsahem je, pokud jde o město Kutná Hora, závazek insolvenčního správce, že se zřekne všech finančních nároků vůči městu Kutná Hora, tedy zejména žaloby na cca 104 mil. Kč, včetně příslušenství.

Celý článek – Kutnohorské listy

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

23.11.2013

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 56-13 ze dne 9.8.2013, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zastupitelé přistoupili na mimosoudní vyrovnání, schválili přijetí úvěru

6.11.2013

Vlekoucí se spor spěje k mimosoudnímu vyrovnání. Zastupitelé na posledním jednání schválili uzavření soudního smíru, kde na straně žalobce je AS ZIZLAVSKY v.o.s. a na straně žalovaného mimo jiné i Město Kutná Hora.

Celý článek – Svoboda.info

Kutná Hora má snad definitivně „z krku“ problémy s dluhy nemocnice

5.11.2013

SNAD DEFINITIVNÍM ŘEŠENÍM DLUHU NEMOCNICE JE Uzavření soudního smíru s insolvenčním správcem o mimosoudním vyrovnání. Pro Kutnou Horu to znamená zaplatit 16 milionů korun (na úhradu bude přijat překlenovací úvěr ve stejné výši, splatný v r. 2015).

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Kutná Hora si půjčí na mimosoudní vyrovnání kvůli nemocnici

30.10.2013

Spor kvůli závazkům po společnosti, která dříve provozovala kutnohorskou nemocnici, může být vyřešen smírem. Kutnohorští zastupitelé schválili přijetí mimořádného překlenovacího úvěru 16 milionů korun, který bude použit na mimosoudní vyrovnání s insolvenčním správcem, jenž na město podal žalobu.

Celý článek – ZDN.CZ

Usnesení č. 187/13 ke schválení návrhu soudního smíru a přijetí překlenovacího úvěru

29.10.2013

Zastupitelstvo města s o u h l a s í

1. s uzavřením soudního smíru, kde na straně žalobce je AS ZIZLAVSKY v.o.s. a na straně žalovaného mimo jiné i Město Kutná Hora s tím, že návrh na schválení soudního smíru tvoří přílohu tohoto usnesení.

2. s přijetím poptaného překlenovacího úvěru v limitní výši 16.000.000,- Kč, který bude použit na úhradu mimosoudního vyrovnání v rámci insolvenčního řízení kauzy Nemocnice KH. Úvěr bude splatný do konce roku 2015. Smlouva bude podepsána s vítězem poptávkového řízení. Zdroje budou použity v souladu s předmětem poptaného úvěru.

Celý text – Usnesení zastupitelstva

Spor kvůli kutnohorské nemocnici spěje k mimosoudnímu vyrovnání

29.10.2013

Zastupitelé na svém dnešním jednání souhlasili s návrhem na uzavření soudního smíru ve věci kutnohorské nemocnice. Spor kvůli závazkům po společnosti, která dříve provozovala kutnohorskou nemocnici, bude zřejmě vyřešen mimosoudním vyrovnáním.

Celý článek – Kutnohorské listy

Spor kvůli kutnohorské nemocnici bude zřejmě vyřešen mimosoudně

29.10.2013

Spor kvůli závazkům po společnosti, která dříve provozovala kutnohorskou nemocnici, bude zřejmě vyřešen mimosoudním vyrovnáním. Konečné rozhodnutí nejspíš padne příští týden na jednání městských zastupitelů, řekl ČTK místostarosta Jiří Franc (Šance pro Kutnou Horu).

Celý článek – ZDN.CZ

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

12.8.2013

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 56-13 ze dne 20.5.2013, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík