Nemocnice Kutná Hora

Medistyl-Pharma

Oznámení věřitele č. 80, společnosti MEDISTYL, spol. s r. o.

11.7.2012

Usnesením insolvenčního soudu č.j. KSPH 39 INS 1329/2010 - A-11, ze dne 17.2.2010, byl věřitel MEDISTYL, spol. s.r.o., IČO: 416 92 497, se sídlem Praha 4, V Hájích 260, PSČ 149 00 ( dále jen „MEDISTYL“) jmenován jako člen prozatímního věřitelského výboru dlužníka Nemocnice Kutná Hora s.r.o., IČO: 262 06 889, se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská čp. 237, PSČ 284 30 (dále jen „dlužník").

Celý text – Insolvenční rejstřík

Znalecký posudek

6.12.2011

ve věci revize znaleckého posudku Č. 2300/2010 na „Ocenění Nemocnice Kutná Hora jako podniku dlužníka v chodu k 31.12.2009".

Celý text – Insolvenční rejstřík

Stanovisko Města Kutná Hora k možnému smírnému vyřešení otázek souvisejících s převodem majetku dlužník na třetí osobu

6.12.2011

Město Kutná Hora považuje za vhodné účastníkům jednání, které bylo soudem nařízeno na den 2. 12. 2011, poskytnout následující podklady a uvést následující argumentaci pro možné smírné vyřešení věci.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Rozhodnutí o odvolání

29.9.2010

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci navrhovatele - dlužníka Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. se sídlem v Kutné Hoře, Vojtěšská 237, identifikační číslo 26206889, za účasti Krajského státního zastupitelství v Praze, Praha 1, Husova 11, o odvolání věřitelů č. 16 Ars Audio, s.r.o. se sídlem v Praze 10, Třebohostická 2283, identifikační číslo 25100971, č. 80 MEDISTYL, s.r.o. se sídlem v Praze 4, V Hájích 260, identifikační číslo 41692497 a č. 81 MEDISTYL-PHARMA, s.r.o. se sídlem v Praze 4, Táborská 325/57, identifikační číslo 61855782, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 1329/2010-B-27 ze dne 7. května 2010,
t a k t o :
Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 1329/2010-B-27 ze dne 7. května 2010 se p o t v r z u j e ve znění, že soud nepotvrzuje volbu věřitele č. 80 MEDISTYL, s.r.o. do věřitelského výboru.

Celý text - Insolvenční rejstřík

Bývalý ředitel kutnohorské nemocnice Řehák reagoval na výroky starosty Šalátka

11.8.2010

Na poslední radniční tiskové konferenci před letní dovolenou přišlo na řadu i téma "Nemocnice". Firma Medistyl Pharma spol. s r.o., která měla zařízení pronajaté, byla označena jako neseriozní partner města. Proti tomu se ohradil Jaroslav Řehák, bývalý ředitel nemocnice: "Slovo neseriozní je určitě vždy dobré naplnit konkrétním obsahem. V souvislosti s převodem Nemocnice Kutná Hora na Medistyl - Pharma se město zavázalo, že nemocnici oddluží, tedy předá ji zcela bez dluhů. Namísto toho však Nemocnici předalo s dluhem 22 mil. Kč. O serióznosti Města Kutná Hora, nebo přesněji jeho odpovědných funkcionářů, si tedy může každý udělat vlastní představu."

Celý článek - Svoboda.info

Předložení věci k rozhodnutí o odvolání

10.8.2010

Vrchnímu soudu v Praze, Praha 4. Odvolání podal: věřitel. Odvolání bylo podáno osobou oprávněnou. Napadené rozhodnutí (č.l. P-15) bylo doručeno odvolateli dne 23.6.2010, ostatním účastníkům dne 25.6.2010. Odvolání (č.l. P15-5) dáno na poštu dne 2.7.2010. Obálka od zásilky podané na poště připojena č.l. P15-5). Odvolání bylo podáno včas. Odvolání je přípustné. Podmínky řízení pro projednání odvolání a rozhodnutí o něm byly splněny. Odvolání nemá vady, které by bránily pokračování v odvolacím řízení.

Celý text - Insolvenční rejstřík

Převzetí věci Vrchním soudem

10.8.2010

V příloze zasílám předkládací zprávu ve věci dlužníka Nemocnice Kutná Hora s.r.o. se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská 237, IČ: 26206889 vedené u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 39 INS 1329/2010 k rozhodnutí o odvolání věřitelů proti rozhodnutí č.l. B-27.

Celý text - Insolvenční rejstřík

Předložení věci k rozhodnutí o odvolání

10.8.2010

Vrchnímu soudu v Praze, Praha 4. Odvolání podali věřitelé č. 80, 81. Odvolání bylo podáno osobou oprávněnou. Napadené rozhodnutí (č.l.B-27) bylo doručeno odvolateli dne 13.5., 23.5., ostatním účastníkům dne 19.5. Odvolání (č.l. B-37, B-40) podáno u soudu dne 21.5., 27.5. Odvolání bylo podáno včas. Odvolání nebylo ostatním účastníkům doručeno. Odvolání je přípustné. Podmínky řízení pro projednání odvolání a rozhodnutí o něm byly splněny. Odvolání nemá vady, které by bránily pokračování v odvolacím řízení.

Celý text - Insolvenční rejstřík

Vyjádření KSZ v Praze k odvolání

20.7.2010

I. Usnesením ze dne 7.5.2010, č.j. KSPH 39 INS 1329/2010 - B -27 rozhodl soud I. stupně tak, že: „Soud nepotvrzuje usnesení schůze, kterým byl do funkce člena věřitelského výboru zvolen věřitel č. 80 - MEDISTYL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, V Hájích 260.“

Celý text - Insolvenční rejstřík

Starosta Šalátek: Řeháka s jeho firmou přivedli lidé, kteří dnes v zastupitelstvu nejvíce řvou

16.7.2010

Během radniční tiskové konference přišlo na řadu již mnohokrát přetřásané téma insolvenčního řízení společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. V diskuzi s novináři starosta Ivo Šalátek několikrát označil společnost Medistyl Pharma spol. s r.o. (jmenovitě doktora Řeháka, pozn. red.) za velice neseriózního partnera.

Celý článek - Svoboda.info