Nemocnice Kutná Hora

Medistyl-Pharma

Písemné odůvodnění odvolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 1329/2010-27 ze dne 7.5.2010

26.5.2010

Dne 7.5.2010 proběhla u Krajského soudu v Praze schůze věřitelů konaná po přezkumném jednání ve věci dlužníka Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Na této schůzi věřitelů byl ponechán ve funkci věřitelského výboru prozatímní věřitelský výbor doplněný o věřitele č. 51 a dále byli zvoleni náhradníci, a to věřitelé č. 136, 16, 63, 29. Ještě před volbou věřitelského výboru navrhl věřitel č. 55, aby v budoucnu nebyl věřitel č. 80 členem věřitelského výboru, po hlasování navrhl věřitel č. 89, aby soud nepotvrdil věřitele č. 80.

Celý text - Insolvenční rejstřík

A co na to Medistyl - Pharma...

25.5.2010

Příspěvek bývalé hlavní ekonomky Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Aleny Zemanové, jež chtěla na zasedání ZM 18.5. reagovat na vystoupení starosty Ivo Šalátka, týkajícího se historie hospodaření nemocnice Kutná Hora a tvrzení o podílu Medistylu - Pharma na jeho výsledcích - uvádíme v zájmu objektivity, neboť na zmíněném zasedání jí to nebylo umožněno.

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Usnesení o nepotvrzení volby věřitelského výboru

12.5.2010

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5 nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Buršíkovou v právní věci dlužníka: Nemocnice Kutná Hora s. r. o., se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská 237, IČ: 26206889, o nepotvrzení usnesení schůze
t a k t o :
Soud nepotvrzuje usnesení schůze, kterým byl do funkce člena věřitelského výboru zvolen věřitel č. 80 – MEDISTYL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, V Hájích 260.

Celý text - Insolvenční rejstřík

On-line rozhovor s Jaroslavem Řehákem

15.4.2010

Na vaše dotazy v on-line rozhovoru ve čtvrtek 15. dubna 2010 odpovídal bývalý ředitel kutnohorské nemocnice Jaroslav Řehák.

Celý článek - Kutnohorský deník

Usnesení č. 67/10 k vývoji Nemocnice Kutná Hora s.r.o

13.4.2010

Zastupitelstvo města u k l á d á 
starostovi města Ivo Šalátkovi zpracovat do 8.5.2010 písemnou zprávu o vývoji záležitostí souvisejících s činností Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a zařadit ji do materiálů distribuovaných ve stanovené lhůtě zastupitelům před příštím zasedáním v květnu.
Zpráva musí obsahovat mimo jiné:
1. Jaké konkrétní a doložitelné kroky učinili představitelé Města Kutné Hory v souvislosti s insolvenčním řízením, včetně chronologicky seřazeného datumového upřesnění jednotlivých kroků či opatření a určení konkrétní odpovědnosti za provedení těchto kroků.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Zpráva insolvenčního správce o stavu řízení

22.3.2010

Insolvenční správce tímto podává soudu zprávu o své činnosti.

Insolvenční správce informuje soud o tom, že dne 19.3.2010 proběhlo jednání prozatímního věřitelského výboru dlužníka (dále jen „věřitelský výbor“), na kterém věřitelský výbor zvolil předsedu, kterým je MEDISTYL spol. s r. o., za níž jedná RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc.

Celý text - Insolvenční rejstřík

Insolvenční řízení pohledem advokáta, zastupujícího Medistyl - Pharma

16.3.2010

JUDr. ALICE OPOČENSKÁ OD STŘEDY 10.3. odstoupila z pozice jednatelky Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., v souvislosti s tím, že své funkce se ujal insolvenční správce, jmenovaný soudem. JUDr. Vítězslav Květenský, advokát zastupující firmu Medistyl - Pharma, spol. s r.o., v této souvislosti odpověděl na naše otázky, týkající se současných vztahů s městem Kutná Hora, nemocnicí Kutná Hora s.r.o. a insolvenčního řízení.

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Bývalý ředitel nemocnice se soudí o miliony

8.3.2010

Soudní spor o více než sedm milionů korun s Nemocnicí Kutná Hora s.r.o. vyhrál dodavatel zdravotnického materiálu do kutnohorského špitálu společnost Medistyl.

Celý článek - Kutnohorský deník

Zpráva insolvenčního správce

8.3.2010

Krajský soud v Praze nařídil usnesením KSPH 39 INS 1329/2010-A-12 ze dne 17. února 2010 předběžné opatření v označené věci, kterým ustanovil insolvenčního správce. Insolvenční správce podává soudu zprávu o své činnosti.

Celý text - Insolvenční rejstřík

Medistyl - Pharma, spol s r.o. versus Město Kutná Hora

2.3.2010

Od ukončení činnosti s.r.o. Medistyl v kutnohorské nemocnici uplynulo dost času na to, abychom se na situaci zeptali advokáta JUDr. Vítězslava Květenského, který tuto společnost zastupuje.

Celý článek - OBZORY Kutnohorska