Nemocnice Kutná Hora

Mediterra

Nemocnice prodána

16.10.2007

Po dlouhém tápání a neúspěšných pokusech byla kutnohorská nemocnice prodána do soukromých rukou. Vyřeší to současnou ztrátovost nemocnice? Jak to bude s šíří a úrovní poskytované péče?

Celý článek - Blog Lukáše Jelínka

Usnesení č. 788/07 k záměru na prodej nemocnice

11.9.2007

Rada města I. s o u h l a s í 
s vyvěšením záměru na prodej 100% podílu obchodní společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. jedné z uvedených společností : Medistyl-Pharma s.r.o., Táborská 325/57, Praha 4 nebo Mediterra s.r.o., U Malvazinky 177, Praha 5 nebo Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem s termínem 12.9.2007.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 180/07 k prodeji 100% obch. podílu spol. Nemocnice K.Hora s.r.o.

4.9.2007

Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í 
s prodejem 100 % obchodního podílu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a pronájmem movitých věcí a nemovitostí formou záměru města a dalším jednáním se společností Mediterra s.r.o., společností MEDISTYL – PHARMA s.r.o. a Podřipskou nemocnicí s poliklinikou Roudnice nad Labem

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č.1089/06 k budocnosti nemocnice v K.Hoře

19.12.2006

Rada města p o v ě ř u j e 
pana MUDr. Jana Havlovice, člena Zastupitelstva města Kutná Hora ve spolupráci s Ivo Šalátkem, starostou města a Václavem Zimmermannem, členem rady města vést další jednání se společností Mediterra ohledně budoucího provozu Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č.1026/06 k vývoji situace v Nemocnici Kutná Hora, s.r.o.

5.12.2006

Rada města p o v ě ř u j e 
Ivo Šalátka, starostu města a Václava Zimmermanna, člena rady města
dalším jednáním se společností Mediterra ohledně budoucího provozu Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 954/06 k záměru na prodej podílu v obchodní společnosti

18.10.2006

Rada města s o u h l a s í 
s vyvěšením záměru na prodej obchodního podílu společnosti Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. konkrétnímu uchazeči - společnosti Mediterra s.r.o., U Malvazinky 7, Praha 5 až do výše 100%.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 702/06 k záměrům na prodej části společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

23.8.2006

Rada města u k o n č u j e 
a) záměr na podej části společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a to 60% obchodního podílu společnosti MEDITERRA s.r.o., Praha 5, U Malvazinky 177
b) záměr na podej části společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a to 20% obchodního podílu Městu Čáslav

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 628/06 ke zrušení usnesení - uzavírání kupních smluv Nemocnice K.Hora s.r.o.

12.7.2006

Rada města I. r u š í 
usnesení RM č. 693/05 ze dne 24. srpna 2005 na základě dikce zákona, kdy za společnost jedná statutární zástupce a z výpisu z Obchodního rejstříku společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. vyplývá:
"Za společnost jedná jednatel, který bude sám jménem společnosti jednat a podepisovat, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis."

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 164/06 k návrhu pracovních materiálů

22.2.2006

Rada města I. s c h v a l u j e 
ve funkci Valné hromady Nemocnice Kutná Hora s.r.o. nákup záznamníku k EKG HOLTERU a hydraulického sprchovacího lůžka

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 264/05 k prodeji podílu městské společnosti Nemocnice K.Hora s.r.o.

6.12.2005

Zastupitelstvo města s o u h l a s í 
se záměrem prodeje obchodních podílů ve společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., a to Městu Čáslav a společnosti Medittera s.r.o., se sídlem U Malvazinky 7, Praha 5 s tím, že samotný termín prodeje a podmínky budou předloženy ZM k odsouhlasení.

Celý text - Usnesení zastupitelstva