Nemocnice Kutná Hora

Město Kutná Hora

Spor kvůli kutnohorské nemocnici spěje k mimosoudnímu vyrovnání

29.10.2013

Zastupitelé na svém dnešním jednání souhlasili s návrhem na uzavření soudního smíru ve věci kutnohorské nemocnice. Spor kvůli závazkům po společnosti, která dříve provozovala kutnohorskou nemocnici, bude zřejmě vyřešen mimosoudním vyrovnáním.

Celý článek – Kutnohorské listy

Spor kvůli kutnohorské nemocnici bude zřejmě vyřešen mimosoudně

29.10.2013

Spor kvůli závazkům po společnosti, která dříve provozovala kutnohorskou nemocnici, bude zřejmě vyřešen mimosoudním vyrovnáním. Konečné rozhodnutí nejspíš padne příští týden na jednání městských zastupitelů, řekl ČTK místostarosta Jiří Franc (Šance pro Kutnou Horu).

Celý článek – ZDN.CZ

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

12.8.2013

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 56-13 ze dne 20.5.2013, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

5.6.2013

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 54-13, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

14.2.2013

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 53-12 ze dne 9.11.2012, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

14.11.2012

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a § 300 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 52-12 ze dne 10.8.2012, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Usnesení č. 775/12 k poptání a přijetí investičního a překlenovacího úvěru

5.10.2012

Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s vyhlášením poptávkového, případně výběrového řízení a následným přijetím investičního úvěru na propojení topných lokalit Hlouška - Šipší v rámci tepelného hospodářství Města.

Celý text – Usnesení Rady města

Kauza nemocnice Kutná Hora: město chce dohodu za miliony

26.9.2012

Poprvé od převodu kutnohorské nemocnice na Středočeský kraj uznali místní zastupitelé oficiálněji morální odpovědnost města za jeho důsledky.

Celý článek – Kutnohorský deník

Smírným řešením chtějí představitelé města uzavřít kapitolu Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

18.9.2012

Představitele města čekají jednání s insolvenčním správcem Nemocnice Kutná Hora.

Celý článek –TEP regionální týdeník

Usnesení č. 191/12 k insolvenčnímu řízení - nemocnice

11.9.2012

Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
starostu, místostarostu a právního zástupce města
jednáním o smírném řešení sporu s insolvenčním správcem ve věci nemocnice.

Celý text – Usnesení zastupitelstva