Nemocnice Kutná Hora

Nemocnice Kolín

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

19.5.2014

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o s tavu řízení Z 58-14 ze dne 7.2.2014, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Dopis premiérovi vyvolal nesouhlas u kraje i pojišťovny

4.3.2014

Otevřený dopis Bohuslavu Sobotkovi, který minulý týden napsali odboráři, jež se obávají zániku kutnohorské nemocnice, rozvířil vody v Kutné Hoře.

Celý článek – Kutnohorský deník

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

17.2.2014

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 57-13 ze dne 8.11.2013, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Kutná Hora má snad definitivně „z krku“ problémy s dluhy nemocnice

5.11.2013

SNAD DEFINITIVNÍM ŘEŠENÍM DLUHU NEMOCNICE JE Uzavření soudního smíru s insolvenčním správcem o mimosoudním vyrovnání. Pro Kutnou Horu to znamená zaplatit 16 milionů korun (na úhradu bude přijat překlenovací úvěr ve stejné výši, splatný v r. 2015).

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Kutná Hora si půjčí na mimosoudní vyrovnání kvůli nemocnici

30.10.2013

Spor kvůli závazkům po společnosti, která dříve provozovala kutnohorskou nemocnici, může být vyřešen smírem. Kutnohorští zastupitelé schválili přijetí mimořádného překlenovacího úvěru 16 milionů korun, který bude použit na mimosoudní vyrovnání s insolvenčním správcem, jenž na město podal žalobu.

Celý článek – ZDN.CZ

Spor kvůli kutnohorské nemocnici spěje k mimosoudnímu vyrovnání

29.10.2013

Zastupitelé na svém dnešním jednání souhlasili s návrhem na uzavření soudního smíru ve věci kutnohorské nemocnice. Spor kvůli závazkům po společnosti, která dříve provozovala kutnohorskou nemocnici, bude zřejmě vyřešen mimosoudním vyrovnáním.

Celý článek – Kutnohorské listy

Spor kvůli kutnohorské nemocnici bude zřejmě vyřešen mimosoudně

29.10.2013

Spor kvůli závazkům po společnosti, která dříve provozovala kutnohorskou nemocnici, bude zřejmě vyřešen mimosoudním vyrovnáním. Konečné rozhodnutí nejspíš padne příští týden na jednání městských zastupitelů, řekl ČTK místostarosta Jiří Franc (Šance pro Kutnou Horu).

Celý článek – ZDN.CZ

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

5.6.2013

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 54-13, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Ředitel Oblastní nemocnice Kolín MUDr. Petr Chudomel: Nepodléhejme panice, pracujme co nejlépe

16.4.2013

V pátek 12.4. se pod dojmem různých zvěstí, náznaků, hospodářské situace a dalších faktorů sešli odboráři kutnohorské nemocnice s vedením Oblastní nemocnice Kolín, aby zaujali postoj a ověřili si perspektivy svého ústavu.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Zaměstnanci nemocnice se od vedení dozvěděli: Budeme jednat

15.4.2013

Odborová organizace zaměstnanců kutnohorské nemocnice iniciovala setkání s vedením. Chtěla slyšet, jak se vyvíjí situace kolem chirurgického oddělení. Podle některých zpráv by totiž kutnohroská chirurgie měla od roku 2014 přejít do režimu tzv. "jednodenní chirurgie".

Celý článek – Svoboda.info