Nemocnice Kutná Hora

Nemocnice Kolín

Budoucnost Nemocnice Kutná Hora: Zatím panuje mírný optimizmus

9.4.2013

Proti uzavření Nemocnice Kutná Hora protestuje petice, která znepokojuje (nejen) Kutnohořany. Zjišťovali jsme, jak na tom kutnohorská nemocnice skutečně je, s vědomím, že vedení města chce snahy o zachování nemocnice podpořit.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

14.11.2012

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a § 300 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 52-12 ze dne 10.8.2012, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Kauza nemocnice Kutná Hora: město chce dohodu za miliony

26.9.2012

Poprvé od převodu kutnohorské nemocnice na Středočeský kraj uznali místní zastupitelé oficiálněji morální odpovědnost města za jeho důsledky.

Celý článek – Kutnohorský deník

Jednali s insolvenčním správcem

28.8.2012

Insolvenční správce nabízí v „kauze nemocnice“ Kutné Hoře smír. Jak jsme již informovali v minulém vydání týdeníku Obzory Kutnohorska, 12. 7. 2012 zaslal všem členům představena a dozorčí rady Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Stč. kraje a současně všem členů zastupitelstva Města Kutná Hora JUDr. Michal Žižlavský, advokát, jako ohlášený společník IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s. obsáhlý dopis s výzvou k zaujetí stanoviska.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

17.8.2012

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a § 300 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 51-12 ze dne 10.5.2012, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o zpeněžování majetkové podstaty – oznámení o konání společné dražby movitých věcí dlužníka

11.1.2012

Insolvenční správce dlužníka předkládá v souladu s ustanovením § 300 IZ insolvenčnímu soudu, zástupci věřitelů i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) dílčí zprávu o průběhu zpeněžování majetkové podstaty.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Oznámení o předání movitých věcí

11.1.2012

Vážení,
V zastoupení společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen „ONK“) se na Vás dovolujeme obrátit v níže uvedené záležitosti a reagovat na Váš email ze dne 29.12.2011.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Poslední výzva k převzetí movitých věcí

28.12.2011

Vážený pane doktore,
V zastoupení společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen „ONK“) se na Vás dovolujeme obrátit v níže uvedené záležitosti a reagovat na Váš email ze dne 8.12.2011.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Spor kvůli kutnohorské nemocnici by mohl být vyřešen mimosoudně

16.12.2011

Spor kvůli závazkům po společnosti, která dříve provozovala kutnohorskou nemocnici, by mohl být vyřešen mimosoudním vyrovnáním. Podle soudkyně, která případ dostala na starost, by město a kolínská nemocnice, pod kterou kutnohorské zařízení spadá, v takovém případě zaplatily jen 30 milionů místo původně požadovaných 111 milionů korun.

Celý článek – ZDN.CZ

Žádost o souhlas s vynětím majetku z majetkové podstaty dlužníka – doplnění

9.12.2011

Zprávou Z 42-11 ze dne 11.11.2011 požádal insolvenční o vydání souhlasu s vynětím dvou kusů plicních ventilátorů eXtend XT, Modelové číslo KB020700, Výrobní číslo: SNXT0533, SNXT0534, sepsaných v aktualizovaném soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 29.7.2011, zveřejněném v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSPH 39 INS 1329/2010-B-102, jako položka č. 2, z majetkové podstaty dlužníka.

Celý text – Insolvenční rejstřík