Nemocnice Kutná Hora

Nemocnice Kolín

Výzva k převzetí movitých věcí

7.12.2011

Vážený pane doktore,
V zastoupení společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen „ONK“) se na Vás dovolujeme obrátit v níže uvedené záležitosti.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Žádost o souhlas s vynětím majetku z majetkové podstaty dlužníka – plicní ventilátory

30.11.2011

Insolvenční správce sepsal do soupisu majetkové podstaty dlužníka dva Plicní ventilátory eXtend XT, Modelové číslo KB020700, Výrobní číslo: SNXT0533, SNXT0534 (dále jen „plicní ventilátory“). Plicní ventilátory jsou sepsány v aktualizovaném soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 29.7.2011, zveřejněném v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSPH 39 INS 1329/2010-B-102, jako položka č. 2.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Insolvenční správce dal část zařízení nemocnice do dražby!

29.11.2011

„Péče o pacienty ohrožena ani omezena není a nebude“, říká ředitelka Alice Opočenská.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Kutná Hora: část nemocničního zařízení jde do dražby

25.11.2011

Movitý majetek společnosti Nemocnice Kutná Hora jde do dražby. Kvůli částečnému uspokojení některých veřitelů o tom rozhodl insolvenční správce Michal Žižlavský.

Celý článek – TEP regionální týdeník

Nemocnice v Kutné Hoře přišla o část zařízení, insolvenční správce jej poslal do dražby!

25.11.2011

Část zařízení kutnohorské nemocnice putuje do dražby. Místní špitál tak přijde například o pět desítek lůžek, některý nábytek, počítače, rentgen a další část movitého majetku.

Celý článek – Svoboda.info

Reakce na výzvu IS k vydání údajného bezdůvodného obohacení ze dne 10.11.2011

21.11.2011

Vážený pane doktore,
V zastoupení společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen „ONK“) se na Vás dovolujeme obrátit v níže uvedené záležitosti.

Přípisem ze dne 8.8.2011 ONK žádala Vaši reakci na žádost ohledně vyřešení pohledávky ONK vůči podstatě na vrácení přeplatku ve výši 1.517.747,- Kč. Přípisem ze dne 30.9.2011 Vás ONK žádala o vrácení přeplatku ve výši 1.517.747,- Kč, a to do 10 dnů od obdržení takové žádosti na účet ONK. Dosud však požadované bezdůvodné obohacení nebylo ONK vráceno.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, zpráva o průběhu zpeněžování majetkové podstaty, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

11.11.2011

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a § 300 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení, zprávu o zpeněžování majetkové podstaty dlužníka a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období od podání zprávy Z 35-11 ze dne 20.8.2011, na kterou tímto odkazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Reakce na výzvu k uzavření dohody ohledně plicních ventilátorů

3.11.2011

Vážený pane doktore,
V zastoupení společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen „ONK“) se na Vás dovolujeme obrátit v níže uvedené záležitosti.

Ve svém přípise ze dne 29.8.2011 uvádíte, že věřitelský výbor na svém jednání dne 25.5.2011 souhlasil s uzavřením trojstranné dohody o narovnání mezi insolvenčním správcem, ONK a společností S & T Plus s.r.o. ve věci 2 ks plicních ventilátorů eXtend XT modelové číslo KB020700, Výrobní číslo: SNXT0533, SNXT0534.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Vyjádření insolvenčního správce ke zprávě Oblastní nemocnice Kolín, a.s. ze dne 30.9.2011

14.10.2011

V insolvenčním rejstříku byla dne 5.10.2011 pod položkou B-11 zveřejněna reakce Oblastní nemocnice Kolín, a.s. (dále jen ONK) na přípis insolvenčního správce ze dne 29.8.2011. Ačkoli jsou přípisy ONK primárně adresovány insolvenčnímu správci, nebyly tyto ze strany ONK insolvenčnímu správci doručeny a o jejich existenci se tak insolvenční správce dozvídá až po jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Reakce na přípis IS ze dne 29.8.2011

5.10.2011

Vážený pane doktore,
V zastoupení společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen „ONK“) se na Vás dovolujeme obrátit v níže uvedené záležitosti.

Přípisem ze dne 8.8.2011 ONK žádala Vaši reakci na žádost ohledně vyřešení pohledávky ONK vůči podstatě na vrácení přeplatku ve výši 1.517.747,- Kč. Na tuto výzvu jste reagoval konstatováním, že otázka přeplatku byla již vyřešena, když o částku přeplatku byl ponížen údajný nárok na vydání částky dle Vámi podané odpůrčí žaloby. Vzhledem ke skutečnosti, že Vámi podaná odpůrčí žaloba jakož i jí uplatněný údajný nárok jsou zjevně zcela neoprávněné, nepovažuje ONK Vámi navrhované řešení za akceptovatelné. Současně z Vaší korespondence vyplývá, že jiné naložení s přeplatkem ve výši 1.517.747,- Kč neakceptujete. S ohledem na výše uvedené Vás tímto žádáme o vrácení přeplatku ve výši 1.517.747,- Kč, a to do 10 dnů od obdržení tohoto dopisu na účet ONK.

Celý text – Insolvenční rejstřík