Nemocnice Kutná Hora

Nemocnice Kolín

Reakce na přípis IS ze dne 23.8.2011

4.10.2011

Vážený pane doktore,
V zastoupení společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen „ONK“) jsme obdrželi Váš přípis ze dne 23.8.2011 nazvaný „návrh termínu společného jednání, předběžný návrh dohody“.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Vyjádření insolvenčního správce ke zprávě Oblastní nemocnice Kolín, a.s. ze dne 8.8.2011 ve věci odkupu movitých věcí

31.8.2011

Insolvenční správce se v poslední době opakovaně podrobně vyjadřoval k problematice prodeje movitých věcí dlužníka Oblastní nemocnici Kolín, a.s. (dále jen ONK) a k problematice týkající se plicních ventilátorů eXtend XT. Konkrétně se jedná o tyto zprávy insolvenčního správce:

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, zpráva o průběhu zpeněžování majetkové podstaty, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

12.8.2011

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a § 300 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení, zprávu o zpeněžování majetkové podstaty dlužníka a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období od podání zprávy Z 30-11, na kterou tímto odkazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Odkup movitých věcí, reakce na přípis IS ze dne 28.7.2011

10.8.2011

Vážený pane doktore,
v zastoupení společnosti Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje (dále jen "ONK") se na Vás dovolujeme obrátit v níže uvedené záležitosti.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Aktualizovaný soupis majetkové podstaty

1.8.2011

Insolvenční správce zasílá insolvenčnímu soudu ke zveřejnění aktualizovaný soupis majetkové podstaty dlužníka, který nahrazuje soupis majetkové podstaty ze dne 28.4.2010 zveřejněný v insolvenčním rejstříku dne 29.4.2010 pod položkou B-10 a doplnění soupisu majetkové podstaty ze dne 10.6.2010, zveřejněné v insolvenčním rejstříku pod položkou B-48.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Vyjádření insolvenčního správce ke zprávě Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

28.7.2011

Insolvenční správce zasílá insolvenčnímu soudu, Oblastní nemocnici Kolín, a.s., členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím zveřejnění zprávy v insolvenčním rejstříku) vyjádření ke zprávě Oblastní nemocnice Kolín, a.s. (dál jen „ONK“) ze dne 11.7.2011, zveřejněné v insolvenčním rejstříku pod položkou B-99 a současně B-100 (totožná zpráva).

Celý text - Insolvenční rejstřík

Odkup movitých věcí, reakce na přípis IS ze dne 1.7.2011

14.7.2011

Vážený pane doktore,
dovolujeme se na Vás opětovně obrátit ve věci odkupu movitých věcí oceněných znaleckým posudkem č. 289-23/2011, zpracovaným znaleckým ústavem MBM-Hopet s.r.o., kterým byly movité věci dlužníka (NKH) náležející do majetkové podstaty dlužníka oceněny ke dni 14.5.2011 tržní cenou 3.986.460,- Kč, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje (ONK) v návaznosti na Váš přípis ze dne 1.7.2011.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Odkup movitých věcí

11.7.2011

Vážený pane doktore,
Opětovně se na Vás obracíme se žádostí, aby došlo k postupu ve věci prodeje movitých věcí oceněných znaleckým posudkem č. 289-23/2011, zpracovaným znaleckým ústavem MBM-Hopet s.r.o., kterým byly movité věci dlužníka (NKH) náležející do majetkové podstaty dlužníka oceněny ke dni 14.5.2011 tržní cenou 3.986.460,- Kč, Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje (ONK).

Celý text – Insolvenční rejstřík

Vyjádření insolvenčního správce ke zprávě Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

11.7.2011

Insolvenční správce zasílá insolvenčnímu soudu, Oblastní nemocnici Kolín, a.s., členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím zveřejnění zprávy v insolvenčním rejstříku) vyjádření ke zprávě Oblastní nemocnice Kolín, a.s. (dále jen „ONK“), zveřejněné v insolvenčním rejstříku pod položkou B-96.

Celý text - Insolvenční rejstřík

Odkup movitých věcí

1.7.2011

Vážený pane doktore,
Opětovně se na Vás obracíme se žádostí, aby došlo k postupu ve věci prodeje movitých věcí oceněných znaleckým posudkem č. 289-23/2011, zpracovaným znaleckým ústavem MBM-Hopet s.r.o., kterým byly movité věci dlužníka (NKH) náležející do majetkové podstaty dlužníka oceněny ke dni 14.5.2011 tržní cenou 3.986.460,- Kč, Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje (ONK).

Celý text – Insolvenční rejstřík