Nemocnice Kutná Hora

Přístavba

Centrální urgentní příjem je připraven na prvního pacienta

2.7.2011

Především tlak na snižování nákladů a koncentrace prostředků a personálu do jednoho místa stály u zrodu nového centrálního pohotovostního příjmu v Kutné Hoře. Ten začal fungovat v pátek v přístavbě hlavní budovy nemocnice.

Celý článek – Kutnohorský deník

Nemocnice v Kutné Hoře otevřela novou prádelnu a centrální pohotovostní příjem

30.6.2011

Nemocnice v Kutné Hoře za přítomnosti Středočeského hejtmana Davida Ratha zahájila ve čtvrtek 30. června provoz nové nemocniční prádelny. Od prvního července bude navíc v místním zdravotnickém zařízení využíván prostor centrálního pohotovostního příjmu.

Celý článek – Svoboda.info

Nemocnice prodána

16.10.2007

Po dlouhém tápání a neúspěšných pokusech byla kutnohorská nemocnice prodána do soukromých rukou. Vyřeší to současnou ztrátovost nemocnice? Jak to bude s šíří a úrovní poskytované péče?

Celý článek - Blog Lukáše Jelínka

Podnikateli Kostkovi hrozí za uplácení pět let vězení

8.10.2007

Řediteli kolínské stavební firmy Geosan Group Luďku Kostkovi, který je zároveň zastupitelem za ODS ve Velimi u Kolína, hrozí za trestný čin podplácení až pětileté vězení. Uplácet měl i na Kutnohorsku.

Celý článek - Kutnohorský deník

Usnesení č. 208/07 ke zpětvzetí žaloby - Geosan Group a.s.

27.2.2007

Rada města I. b e r e n a v ě d o m í 
stanovisko JUDr. Bedřicha Prokopa ze dne 18.12.2006 a JUDr. Karla Novotného ze dne 9.1.2007 ve věci stanoviska k postupu při zpětvzetí žaloby proti firmě Geosan Group a.s., U Nemocnice 430, Kolín III

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č.1085/05 k podání trestního oznámení

30.11.2005

Rada města s o u h l a s í 
s podáním trestního oznámení s podezřením na spáchaní trestného činu v souvislosti s výstavbou "rekonstrukce operačních sálů v Nemocnici s ambulantní částí Kutná Hora".

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 801/04 k vypracování znaleckého posudku

8.9.2004

Rada města s o u h l a s í 
se zpracováním znaleckého posudku, který vyhodnotí investiční akci "Přístavba a rekonstrukce v NsAČ - I. etapa" z pohledu stavu provedených prací včetně dodávek technologie k fakturovaným dodávkám a uzavřené smlouvě o dílo včetně dodatku. Znalecký posudek provede firma Dolmen servis s.r.o., znalecký ústav, se sídlem Anny Letenské 17, Praha 2. Cena posudku nepřevýší 80.000,-- Kč bez DPH.

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 112/04 ke zprávě Kontrolního výboru ZM

27.4.2004

Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í 
a) Protokol o výsledku kontroly žádosti, přijetí, realizace a vyúčtování dotace na rekonstrukci a přístavbu operačních sálů v NsAČ Kutná Hora
b) zápisy Kontrolního výboru ZM ze dne 4. března 2004, 15. března 2004, 15. dubna 2004 a 23. dubna 2004.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 330/04 ke zprávě o prominutí odvodu a penále (Přístavba a rekonstr.NsAČ)

7.4.2004

Rada města b e r e n a v ě d o m í 
předložený návrh k dalšímu postupu Města Kutné Hory ve věci "Rozhodnutí" Ministerstva financí ČR ze dne 30. 3. 2004 k žádosti Města Kutná Hora ze dne 9.10.2003 o prominutí odvodu a penále týkající se investiční akce "Přístavba a rekonstrukce NsAČ Kutná Hora - I.etapa"

Celý text - Usnesení rady

Usnesení č. 217/04 k podání žaloby a souhlasu se staveb. auditem

10.3.2004

Rada města s o u h l a s í 
a) s podáním žaloby o zaplacení částky 3.295.289,45 Kč proti firmě Geosan Group a.s., Zahradní 418, Velim, z titulu dodávek zdravotnické technologie ze smlouvy o dílo ze dne 28.1.2000 s tím, aby starosta udělil plnou moc pro zastoupení v tomto sporu advokátovi.

Celý text - Usnesení rady