Nemocnice Kutná Hora

Rada města

Usnesení č. 608/15 k záměru darovat Středočeskému kraji majetek v areálu nemocnice KH

24.6.2015

Rada města s c h v a l u j e

zveřejnění záměru darovat majetek, který tvoří část areálu nemocnice v Kutné Hoře, vyspecifikovaný v příloze. Tento majetek se stává ze samostatných movitých a nemovitých věcí a dále také ze součástí a příslušenství věcí, které v minulosti Město Kutná Hora jako dárce darovalo Středočeskému kraji jako obdarovanému, a to na základě darovacích smluv č.j. 178377/2009/KUSK ze dne 21.12.2009, č.j. 145649/2011/KUSK ze dne 22.8.2011, č.j. S - 3039/MJZ/2014 ze dne 11.11.2014 a č.j. S - 3041/MJT/2014 ze dne 11.11.2014.

Celý text – Usnesení rady

Usnesení č. 775/12 k poptání a přijetí investičního a překlenovacího úvěru

5.10.2012

Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s vyhlášením poptávkového, případně výběrového řízení a následným přijetím investičního úvěru na propojení topných lokalit Hlouška - Šipší v rámci tepelného hospodářství Města.

Celý text – Usnesení Rady města

Stanovisko Města Kutná Hora k možnému smírnému vyřešení otázek souvisejících s převodem majetku dlužník na třetí osobu

6.12.2011

Město Kutná Hora považuje za vhodné účastníkům jednání, které bylo soudem nařízeno na den 2. 12. 2011, poskytnout následující podklady a uvést následující argumentaci pro možné smírné vyřešení věci.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Nemocnice: Stav setrvalý, jednání pokračuje

14.6.2011

Rada města Kutné Hory se z pochopitelných důvodů průběžně zabývá právními úkony a rozbory situace okolo dluhu, který požaduje insolventní správce. Vzhledem k tomu, že tento stav se týká i nemocnice v Kolíně, hodlá problematiku během čtrnácti dnů konzultovat také s jejím vedením.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

CT přístroj zakoupený radnicí za 17,7 milionu korun čeká rychlý konec, půjde do šrotu

4.4.2011

Vedení města se definitivně zbaví nefunkčního CT přístroje. Zařízení, které kutnohorská radnice zakoupila v roce 2004 za částku přesahující 17,7 milionu korun, prodají současní zástupci města za cenu šrotu.

Celý článek - Svoboda.info

Usnesení č. 254/11 k prodeji demontovaného CT přístroje

31.3.2011

Rada města I. r u š í 
usnesení č. 194/11 týkající se uzavření kupní smlouvy na prodej výpočetního tomografu PHILIPS Mx8000 Quad.

II. s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej movité věci - výpočetního tomografu PHILIPS Mx8000 Quad, výrobní číslo 9044 mezi Městem Kutná Hora a společností So Trade s.r.o., se sídlem Kladno, Kročehlavy, Pařížská 2161 za kupní cenu ve výši 10 000,-- Kč vč. DPH.

Celý text - Usnesení rady

Kutná Hora odmítla zaplatit 120 milionů za závazky nemocnice

18.3.2011

Kutnohorská radnice odmítla zaplatit 120 milionů korun, které po ní žádá insolvenční správce v souvislosti s převodem kutnohorské nemocnice z města na kraj.

Celý článek - ZDN.CZ

Suchánek: Z postu jednatele jsem byl odvolán

14.3.2011

Bývalý jednatel Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Martin Suchánek byl v prosinci 2009 s okamžitou platností odvolán z pozice jednatele společnosti a nejen na otázky ohledně svého odvolání a převodu nemocnice na kraj nám nyní ochotně odpověděl.

Celý článek - TEP regionální týdeník

Usnesení č. 642/10 k souhlasu s rekonstrukcí budovy nemocnice

6.8.2010

Rada města s o u h l a s í 
1. s provedením zateplení hlavní budovy objektu nemocnice čp. 237 na pozemku p.č.678/1 v rámci programu "Zelená úsporám".

Celý text - Usnesení rady

Vladimír Košárek rezignoval na funkci radního města

20.7.2010

Hlavním bodem programu mimořádného jednání zastupitelů, které se konalo 13. 7. v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře, byl další postup města v problematice Nemocnice Kutná Hora s.r.o., která byla provozovatelem kutnohorské nemocnice a nyní, se nachází v insolvenčním řízení. Výši pohledávek insolvenční správce vyčíslil na 86 milionů korun, město se však necítí být viníkem.

Celý článek - OBZORY Kutnohorska