Nemocnice Kutná Hora

Rada města

Usnesení č. 592/10 k odvolání z funkce prokuristy nemocnice

13.7.2010

Rada města o d v o l á v á 
ve funkci valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. pana Ing. Michala Beneše Kutná Hora z funkce prokuristy Nemocnice Kutná Hora s.r.o. ke dni 13.7.2010 na vlastní žádost.

Celý text - Usnesení rady

Vladimír Košárek rezignoval na funkci radního města

13.7.2010

Způsob převodu kutnohorské nemocnice do vlastnictví Středočeského kraje byl jedním z důvodů, proč na dnešním jednání kutnohorského zastupitelstva oznámil Vladimír Košárek rezignaci na svou funkci v městské radě.

Celý článek - Kutnohorský deník

Vladimír Košárek ohlásil rezignaci na funkci v městské radě

13.7.2010

Hlavním bodem úterního mimořádného jednání zastupitelstva Kutná Hory byl postup města v kauze "Nemocnice". Plénu předcházelo neveřejné jednání, na kterém právník Pavel Bezouška seznámil zastupitele se strategií při soudních jednáních.

Celý článek - Svoboda.info

Usnesení č. 366/10 k funkci prokuristy nemocnice

11.5.2010

Rada města I. b e r e n a v ě d o m í 
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. nepřijetí jmenování do funkce prokuristy spol. Nemocnice Kutná Hora s.r.o. pana Martina Hlavatého Kutná Hora na základě usnesení RM č. 284/10 ze dne 6.4.2010.

Celý text - Usnesení rady

Výsledek kontroly MVČR

6.5.2010

V souvislosti s šetřením zahájeným na základě Vašeho podnětu ze dne 29. ledna 2010, kterým jste doporučil provedení kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Kutná Hora, jsme si vyžádali od města Kutná Hora další doplňující informace, o čemž jsme Vás informovali č. j. MV-11498-6/ODK-2010 ze dne 24. března 2010. Doplňující informace, doložené relevantními podklady, nám město Kutná Hora zaslalo dopisem č. j. MKH/016074/2010 ze dne 30. března 2010. Po podrobné analýze poskytnutých podkladů jsme dospěli k následujícím závěrům.

Celý text - Insolvenční rejstřík

Stanovisko insolvenčního správce k vyjádření JUDr. Opočenské

5.5.2010

Poslední jednatelka dlužníka JUDr. Opočenská se vyjádřila ke zprávě insolvenčního správce o hospodářské situaci dlužníka. Zpochybňuje ve svém vyjádření skutečnost, že důvodem odvolání předchozího jednatele Ing. Suchánka bylo to, že se odmítl podřídit pokynu města Kutná Hora, aby umožnil zaměstnancům dlužníka pracovat (nejprve souběžně, pak výlučně) pro konkurenční subjekt (Oblastní nemocnici Kolín, a.s.).

Celý text - Insolvenční rejstřík

Usnesení č. 306/10 ke zprávě k nemocnici Kutná Hora s.r.o.

20.4.2010

Rada města u k l á d á 
Ing. Suchánkovi jako bývalému jednateli spol. Nemocnice Kutná Hora s.r.o., vypracovat zprávu o přijatých opatřeních ke zlepšení hospodaření nemocnice za dobu výkonu této funkce, zejména pak o přijatých opatřeních jejichž nutnost vyplývala z provedeného auditu zpracovaného spol. Controling Invest s.r.o. ze dne 7. 9. 2010 a také ze záměru Zastupitelstva města převést areál nemocnice na stč. kraj.

Celý text - Usnesení rady

O čem se v KH nejvíc mluví

13.4.2010

Stálá témata Kutné Hory: Nemocnice, provizorní lávka, pivovar nevykazují žádné převratné novinky. V Nemocnici Kutná Hora, s.r.o. byl radou města jmenován od 15.4. prokurista: Člen zastupitelstva Martin Hlavatý.

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Usnesení č. 284/10 k jmenování prokuristy Nemocnice K. Hora s.r.o.

6.4.2010

Rada města j m e n u j e 
ve funkci Valné hromady společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. pana Martina Hlavatého do funkce prokuristy Nemocnice Kutná Hora s.r.o. s účinností od 15.4.2010.

Celý text - Usnesení rady

Městu hrozí trestní oznámení od věřitelů nemocnice

26.3.2010

Právní komplikace a série trestních oznámení hrozí kutnohorské radnici v souvislosti s převodem místní nemocnice do vlastnictví Středočeského kraje. Vyplývá to z průběžných zpráv správce insolvenčního řízení s městskou společností Nemocnice Kutná Hora, která zdravotnické zařízení provozovala.

Celý článek - Kutnohorský deník