Nemocnice Kutná Hora

Soudní spory

Rozvrhové usnesení

27.11.2015

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 – Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v insolvenční věci dlužníka: Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., IČ: 26206889, se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská 237, o rozvrhu příjmů z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka
t a k t o:

Celý text – Insolvenční rejstřík

Usnesení o schválení konečné zprávy

26.8.2015

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v právní věci dlužníka: Nemocnice  Kutná  Hora, s.r.o., IČ: 26206889, sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora, o konečné zprávě a o vyúčtování odměny a hotových výdajů správce

t a k t o :

Soud  schvaluje  konečnou  zprávu  o  zpeněžování  majetku  z  podstaty  a  toto vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Usnesení o konečné zprávě

9.7.2015

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v právní věci dlužníka: Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., IČ: 26206889, sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora,

t a k t o:

I. Dlužník a věřitelé se uvědomují o konečné zprávě a o vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce.
II. Proti konečné zprávě a vyúčtování lze podat námitky do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení, jehož nedílnou součástí je předložená opravená verze konečné zprávy ze dne 22.6.2015.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Aktualizovaná konečná zpráva spojená s vyúčtováním odměny a hotových výdajů insolvenčního správce

23.6.2015

Insolvenční správce předložil dne 23.1.2015 insolvenčnímu soudu konečnou zprávu spolu s vyúčtováním své odměny a hotových výdajů. Tato konečná zpráva je zveřejněna v insolvenčním  rejstříku na č.l. B-149. Po předložení konečné zprávy byly zjištěny skutečnosti, které vyvolaly potřebu přeloženou konečnou zprávu aktualizovat. Insolvenční správce proto v souladu s ust. § 302 a § 303 insolvenčního zákona
p ř e d k l á d á
insolvenčnímu soudu tuto aktualizovanou konečnou zprávu spolu s vyúčtováním své odměny a hotových výdajů.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

19.5.2014

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o s tavu řízení Z 58-14 ze dne 7.2.2014, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

17.2.2014

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 57-13 ze dne 8.11.2013, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Kauza nemocnice – soudní smír uzavřen

11.2.2014

V kauze kutnohorské nemocnice byl v pátek 31. ledna 2014 na krajském soudě v Praze uzavřen soudní smír, jehož obsahem bylo, pokud jde o město Kutná Hora, závazek insolvenčního správce, že se zřekne všech finančních nároků vůči městu Kutná Hora, tedy i žaloby na 104 miliony korun, včetně příslušenství...

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Kauza Nemocnice: V pátek byl na Krajském soudu v Praze uzavřen soudní smír

6.2.2014

V kauze kutnohorské nemocnice byl soudem v pátek 31. ledna schválen soudní smír, jehož obsahem je, pokud jde o město Kutná Hora, závazek insolvenčního správce, že se zřekne všech finančních nároků vůči městu Kutná Hora, tedy zejména žaloby na cca 104 mil. Kč, včetně příslušenství.

Celý článek – Kutnohorské listy

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

23.11.2013

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 56-13 ze dne 9.8.2013, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zastupitelé přistoupili na mimosoudní vyrovnání, schválili přijetí úvěru

6.11.2013

Vlekoucí se spor spěje k mimosoudnímu vyrovnání. Zastupitelé na posledním jednání schválili uzavření soudního smíru, kde na straně žalobce je AS ZIZLAVSKY v.o.s. a na straně žalovaného mimo jiné i Město Kutná Hora.

Celý článek – Svoboda.info