Nemocnice Kutná Hora

Starosta Ivo Šalátek

Policie se zabývá kutnohorskou nemocnicí

14.5.2010

Kolem převodu kutnohorské nemocnice z města na Středočeský kraj existuje podezření, že mohl být spáchán trestný čin. Celkem 155 věřitelů se marně domáhá svých 77 milionů korun. Majetek nemocnice byl přitom vyveden ven.

Celý článek - zdn.cz

Nemocnice prý byla mašina na výrobu dluhů

14.5.2010

Kutnohorský starosta Ivo Šalátek (ODS) bude v úterý na jednání zastupitelstva přihlížet tomu, jak se hlasuje o jeho případném odvolání. "Nebojím se," tvrdí sebevědomě.

Celý článek - zdn.cz

Městu možná hrozí újma desítek milionů

11.5.2010

Další zpráva insolvenčního správce Michala Žižlavského související s insolvencí společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. se na portálu justice.cz objevila v pondělí 3. května. Žižlavský tímto předkládá insolvenčnímu soudu a věřitelům zprávu o hospodářské situaci dlužníka.

Celý článek - www.svoboda.info

Stanovisko insolvenčního správce k vyjádření JUDr. Opočenské

5.5.2010

Poslední jednatelka dlužníka JUDr. Opočenská se vyjádřila ke zprávě insolvenčního správce o hospodářské situaci dlužníka. Zpochybňuje ve svém vyjádření skutečnost, že důvodem odvolání předchozího jednatele Ing. Suchánka bylo to, že se odmítl podřídit pokynu města Kutná Hora, aby umožnil zaměstnancům dlužníka pracovat (nejprve souběžně, pak výlučně) pro konkurenční subjekt (Oblastní nemocnici Kolín, a.s.).

Celý text - Insolvenční rejstřík

Zpráva o hospodářské situaci dlužníka

3.5.2010

Insolvenční soud svolal v označené věci schůzi věřitelů, která se bude konat dne 7.5.2010. Na schůzi věřitelů má být mimo jiné přednesena zpráva insolvenčního správce o hospodářské situaci dlužníka. Insolvenční správce tímto předkládá insolvenčnímu soudu a věřitelům (prostřednictvím publikace v insolvenčním rejstříku) zprávu o hospodářské situaci dlužníka. Vyhrazuje si přitom právo doplnit zprávu o případné aktuální informace, které nebyly k dispozici v době zpracování zprávy.

Celý text - Insolvenční rejstřík

Usnesení č. 67/10 k vývoji Nemocnice Kutná Hora s.r.o

13.4.2010

Zastupitelstvo města u k l á d á 
starostovi města Ivo Šalátkovi zpracovat do 8.5.2010 písemnou zprávu o vývoji záležitostí souvisejících s činností Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a zařadit ji do materiálů distribuovaných ve stanovené lhůtě zastupitelům před příštím zasedáním v květnu.
Zpráva musí obsahovat mimo jiné:
1. Jaké konkrétní a doložitelné kroky učinili představitelé Města Kutné Hory v souvislosti s insolvenčním řízením, včetně chronologicky seřazeného datumového upřesnění jednotlivých kroků či opatření a určení konkrétní odpovědnosti za provedení těchto kroků.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Žádost a upozornění insolvenčního správce

12.4.2010

Město Kutná Hora je jediným společníkem dlužníka. Starosta Města Kutná Hora nekomunikuje s insolvenčním správcem a dosud nikterak nereagoval na dotaz insolvenčního správce S 2-10 ze dne 12. března 2010, a to ani přes opětovnou žádost o odpověď S 3-10 ze dne 17. března 2010 (viz text níže pod touto zprávou).

Celý text - Insolvenční rejstřík

Otevření lékárny má být i ekonomickým přínosem pro kutnohorskou nemocnici

6.4.2010

Slavnostní otevření nově zřízené lékárny v nemocnici v Kutné Hoře se konalo 1. 4. za účasti hejtmana Stč. kraje MUDr. Davida Ratha, ředitelky pracoviště Nemocnice Kutná Hora JUDr. Alice Opočenské, náměstkyně hejtmana Ing. Zuzany Moravčíkové, ředitelky krajské nemocnice Stč. kraje dr. Kateřiny Pancové, starosty města Kutné Hory Ivo Šalátka, představitelů Oblastní nemocnice Kolín, řady zdravotnických pracovníků kutnohorské nemocnice, zástupců zdravotních pojišťoven a dalších hostů.

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Jednatelka nepřijde

30.3.2010

Bývalá jednatelka Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. JUDr. Alice Opočenská označila jednání některých zastupitelů Kutné Hory za "zpolitizované" a odmítá v takové situaci vyhovět pozvání zúčastnit se zasedání ZM.

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Městu hrozí trestní oznámení od věřitelů nemocnice

26.3.2010

Právní komplikace a série trestních oznámení hrozí kutnohorské radnici v souvislosti s převodem místní nemocnice do vlastnictví Středočeského kraje. Vyplývá to z průběžných zpráv správce insolvenčního řízení s městskou společností Nemocnice Kutná Hora, která zdravotnické zařízení provozovala.

Celý článek - Kutnohorský deník