Nemocnice Kutná Hora

Středočeský kraj

Usnesení č. 608/15 k záměru darovat Středočeskému kraji majetek v areálu nemocnice KH

24.6.2015

Rada města s c h v a l u j e

zveřejnění záměru darovat majetek, který tvoří část areálu nemocnice v Kutné Hoře, vyspecifikovaný v příloze. Tento majetek se stává ze samostatných movitých a nemovitých věcí a dále také ze součástí a příslušenství věcí, které v minulosti Město Kutná Hora jako dárce darovalo Středočeskému kraji jako obdarovanému, a to na základě darovacích smluv č.j. 178377/2009/KUSK ze dne 21.12.2009, č.j. 145649/2011/KUSK ze dne 22.8.2011, č.j. S - 3039/MJZ/2014 ze dne 11.11.2014 a č.j. S - 3041/MJT/2014 ze dne 11.11.2014.

Celý text – Usnesení rady

Usnesení č. 174/14 k bezúplatnému převodu nemovitých věcí v areálu nemocnice KH Středočeskému kraji

23.9.2014

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků:

1) p.č. 678/1 o výměře 11.820 m2, jehož součástí je stavba č.p. 237,
2) p.č. 678/14 o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če,
vše v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 15021 Praha 5 s tím, že...

Celý text – Usnesení zastupitelstva

Dopis premiérovi vyvolal nesouhlas u kraje i pojišťovny

4.3.2014

Otevřený dopis Bohuslavu Sobotkovi, který minulý týden napsali odboráři, jež se obávají zániku kutnohorské nemocnice, rozvířil vody v Kutné Hoře.

Celý článek – Kutnohorský deník

Odbory děkují za podporu petice, premiérovi adresovaly otevřený dopis

27.2.2014

Zaměstnanci kutnohorské nemocnice děkují signatářům „Výzvy na podporu nemocnice“. A že jich bylo požehnaně. Nakonec svůj podpis připojilo 2317 občanů. Všem patří opravdu vřelý dík.

Celý článek – Svoboda.info

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

5.6.2013

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 54-13, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Ředitel Oblastní nemocnice Kolín MUDr. Petr Chudomel: Nepodléhejme panice, pracujme co nejlépe

16.4.2013

V pátek 12.4. se pod dojmem různých zvěstí, náznaků, hospodářské situace a dalších faktorů sešli odboráři kutnohorské nemocnice s vedením Oblastní nemocnice Kolín, aby zaujali postoj a ověřili si perspektivy svého ústavu.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Zaměstnanci nemocnice se od vedení dozvěděli: Budeme jednat

15.4.2013

Odborová organizace zaměstnanců kutnohorské nemocnice iniciovala setkání s vedením. Chtěla slyšet, jak se vyvíjí situace kolem chirurgického oddělení. Podle některých zpráv by totiž kutnohroská chirurgie měla od roku 2014 přejít do režimu tzv. "jednodenní chirurgie".

Celý článek – Svoboda.info

Budoucnost Nemocnice Kutná Hora: Zatím panuje mírný optimizmus

9.4.2013

Proti uzavření Nemocnice Kutná Hora protestuje petice, která znepokojuje (nejen) Kutnohořany. Zjišťovali jsme, jak na tom kutnohorská nemocnice skutečně je, s vědomím, že vedení města chce snahy o zachování nemocnice podpořit.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Ředitel kutnohorské nemocnice: O budoucnosti chirurgie ještě není rozhodnuto

3.4.2013

Kutnohoráci prostřednictvím petice žádají středočeské zastupitele, aby zachovali zdravotní péči v kutnohorské nemocnici alespoň ve stávajícím stavu. Podle některých informací by totiž chirurgické oddělení mělo od příštího roku přejít do tzv. režimu "jednodenní chirurgie", což by podle petičníků ovlivnilo celou strukturu nemocnice.

Celý článek – Svoboda.info

Krajská radní Jiřina Fialová vyvrací obavy z utlumení provozu kutnohorské nemocnice

28.3.2013

Některé Kutnohoráky znepokojují informace o možném utlumení provozu nemocnice. Založili proto petici, kterou chtějí apelovat na Středočeský kraj. Podle krajské radní pro obast zdravotnictví Jiřiny Fialové (KSČM) jde o liché obavy.

Celý článek – Svoboda.info