Nemocnice Kutná Hora

Zastupitelstvo města

Usnesení č. 174/14 k bezúplatnému převodu nemovitých věcí v areálu nemocnice KH Středočeskému kraji

23.9.2014

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků:

1) p.č. 678/1 o výměře 11.820 m2, jehož součástí je stavba č.p. 237,
2) p.č. 678/14 o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če,
vše v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 15021 Praha 5 s tím, že...

Celý text – Usnesení zastupitelstva

Zastupitelé přistoupili na mimosoudní vyrovnání, schválili přijetí úvěru

6.11.2013

Vlekoucí se spor spěje k mimosoudnímu vyrovnání. Zastupitelé na posledním jednání schválili uzavření soudního smíru, kde na straně žalobce je AS ZIZLAVSKY v.o.s. a na straně žalovaného mimo jiné i Město Kutná Hora.

Celý článek – Svoboda.info

Kutná Hora má snad definitivně „z krku“ problémy s dluhy nemocnice

5.11.2013

SNAD DEFINITIVNÍM ŘEŠENÍM DLUHU NEMOCNICE JE Uzavření soudního smíru s insolvenčním správcem o mimosoudním vyrovnání. Pro Kutnou Horu to znamená zaplatit 16 milionů korun (na úhradu bude přijat překlenovací úvěr ve stejné výši, splatný v r. 2015).

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Kutná Hora si půjčí na mimosoudní vyrovnání kvůli nemocnici

30.10.2013

Spor kvůli závazkům po společnosti, která dříve provozovala kutnohorskou nemocnici, může být vyřešen smírem. Kutnohorští zastupitelé schválili přijetí mimořádného překlenovacího úvěru 16 milionů korun, který bude použit na mimosoudní vyrovnání s insolvenčním správcem, jenž na město podal žalobu.

Celý článek – ZDN.CZ

Usnesení č. 187/13 ke schválení návrhu soudního smíru a přijetí překlenovacího úvěru

29.10.2013

Zastupitelstvo města s o u h l a s í

1. s uzavřením soudního smíru, kde na straně žalobce je AS ZIZLAVSKY v.o.s. a na straně žalovaného mimo jiné i Město Kutná Hora s tím, že návrh na schválení soudního smíru tvoří přílohu tohoto usnesení.

2. s přijetím poptaného překlenovacího úvěru v limitní výši 16.000.000,- Kč, který bude použit na úhradu mimosoudního vyrovnání v rámci insolvenčního řízení kauzy Nemocnice KH. Úvěr bude splatný do konce roku 2015. Smlouva bude podepsána s vítězem poptávkového řízení. Zdroje budou použity v souladu s předmětem poptaného úvěru.

Celý text – Usnesení zastupitelstva

Spor kvůli kutnohorské nemocnici spěje k mimosoudnímu vyrovnání

29.10.2013

Zastupitelé na svém dnešním jednání souhlasili s návrhem na uzavření soudního smíru ve věci kutnohorské nemocnice. Spor kvůli závazkům po společnosti, která dříve provozovala kutnohorskou nemocnici, bude zřejmě vyřešen mimosoudním vyrovnáním.

Celý článek – Kutnohorské listy

Spor kvůli kutnohorské nemocnici bude zřejmě vyřešen mimosoudně

29.10.2013

Spor kvůli závazkům po společnosti, která dříve provozovala kutnohorskou nemocnici, bude zřejmě vyřešen mimosoudním vyrovnáním. Konečné rozhodnutí nejspíš padne příští týden na jednání městských zastupitelů, řekl ČTK místostarosta Jiří Franc (Šance pro Kutnou Horu).

Celý článek – ZDN.CZ

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

14.2.2013

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 53-12 ze dne 9.11.2012, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

14.11.2012

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a § 300 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 52-12 ze dne 10.8.2012, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Usnesení č. 775/12 k poptání a přijetí investičního a překlenovacího úvěru

5.10.2012

Rada města d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Kutná Hora souhlasit
a) s vyhlášením poptávkového, případně výběrového řízení a následným přijetím investičního úvěru na propojení topných lokalit Hlouška - Šipší v rámci tepelného hospodářství Města.

Celý text – Usnesení Rady města