Nemocnice Kutná Hora

Zastupitelstvo města

Smírným řešením chtějí představitelé města uzavřít kapitolu Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

18.9.2012

Představitele města čekají jednání s insolvenčním správcem Nemocnice Kutná Hora.

Celý článek –TEP regionální týdeník

Usnesení č. 191/12 k insolvenčnímu řízení - nemocnice

11.9.2012

Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
starostu, místostarostu a právního zástupce města
jednáním o smírném řešení sporu s insolvenčním správcem ve věci nemocnice.

Celý text – Usnesení zastupitelstva

Insolvenční správce nabízí v „kauze nemocnice“ Kutné Hoře smír

21.8.2012

Zastupitelé Kutné Hory dostali dopis, vyžadující, aby zaujali stanovisko. Náklady hrozivě vzrůstají.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Nemocnice nedala pokoje vedení města ani před vánočními svátky

2.1.2012

Řádnému zasedání zastupitelstva města Kutná Hora, které se konalo 13. prosince, předcházelo pracovní zasedání a to pokračovalo i poté, co veřejnost vyklidila Rytířský sál Vlašského dvora. Tématem byla kunohorská nemocnice.

Celý článek – TEP regionální týdeník

Zastupitelé jednali o nemocnici

20.12.2011

Před řádným jednáním ZM Kutné Hory a také po něm jednali poslanci o případných úhradách, jež se „táhnou“ za Nemocnicí Kutná Hora, s.r.o. Původní požadavek insolventního správce na 104 mil. Kč se jeví jako „plácnutí do vody“.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Stanovisko Města Kutná Hora k možnému smírnému vyřešení otázek souvisejících s převodem majetku dlužník na třetí osobu

6.12.2011

Město Kutná Hora považuje za vhodné účastníkům jednání, které bylo soudem nařízeno na den 2. 12. 2011, poskytnout následující podklady a uvést následující argumentaci pro možné smírné vyřešení věci.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Vladimír Košárek rezignoval na funkci radního města

20.7.2010

Hlavním bodem programu mimořádného jednání zastupitelů, které se konalo 13. 7. v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře, byl další postup města v problematice Nemocnice Kutná Hora s.r.o., která byla provozovatelem kutnohorské nemocnice a nyní, se nachází v insolvenčním řízení. Výši pohledávek insolvenční správce vyčíslil na 86 milionů korun, město se však necítí být viníkem.

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Starosta Šalátek: Řeháka s jeho firmou přivedli lidé, kteří dnes v zastupitelstvu nejvíce řvou

16.7.2010

Během radniční tiskové konference přišlo na řadu již mnohokrát přetřásané téma insolvenčního řízení společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. V diskuzi s novináři starosta Ivo Šalátek několikrát označil společnost Medistyl Pharma spol. s r.o. (jmenovitě doktora Řeháka, pozn. red.) za velice neseriózního partnera.

Celý článek - Svoboda.info

Usnesení č. 185/10 k zpětvzetí žaloby a uhrazení dlužné částky - nemocnice

13.7.2010

Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í 
s tím, aby Město Kutná Hora vzalo zpět žalobu podanou ve věci insolvenčního řízení úpadce Nemocnice Kutná Hora s.r.o. existence pohledávky ve výši 10 mil. Kč , která byla podána dne 7.6.2010. Řízení je vedeno u Krajského soudu v Praze pod č.j. KSPH 39 INS 1329/2010

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Vladimír Košárek rezignoval na funkci radního města

13.7.2010

Způsob převodu kutnohorské nemocnice do vlastnictví Středočeského kraje byl jedním z důvodů, proč na dnešním jednání kutnohorského zastupitelstva oznámil Vladimír Košárek rezignaci na svou funkci v městské radě.

Celý článek - Kutnohorský deník