Nemocnice Kutná Hora

Zastupitelstvo města

Otevření lékárny má být i ekonomickým přínosem pro kutnohorskou nemocnici

6.4.2010

Slavnostní otevření nově zřízené lékárny v nemocnici v Kutné Hoře se konalo 1. 4. za účasti hejtmana Stč. kraje MUDr. Davida Ratha, ředitelky pracoviště Nemocnice Kutná Hora JUDr. Alice Opočenské, náměstkyně hejtmana Ing. Zuzany Moravčíkové, ředitelky krajské nemocnice Stč. kraje dr. Kateřiny Pancové, starosty města Kutné Hory Ivo Šalátka, představitelů Oblastní nemocnice Kolín, řady zdravotnických pracovníků kutnohorské nemocnice, zástupců zdravotních pojišťoven a dalších hostů.

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Jednatelka nepřijde

30.3.2010

Bývalá jednatelka Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. JUDr. Alice Opočenská označila jednání některých zastupitelů Kutné Hory za "zpolitizované" a odmítá v takové situaci vyhovět pozvání zúčastnit se zasedání ZM.

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Zastupitelé Kutné Hory řeší pořád stejné problémy

23.3.2010

Převodem nemocnice problémy nekončí, teplo stále hledá nejvýhodnější trasu. Vzejde z diskuze konstruktivní řešení?

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Nemocnice Kutná Hora, s.r.o: insolventní řízení

2.2.2010

Od požadovaného usnesení k vývoji v Nemocnici Kutná Hora, s.r.o. po 15.12. 2009 navrhovatelé ústy Dr. Havlovice na jednání ZM Kutné Hory sice ustoupili ("informace se dostaly na veřejnost, stahujeme svůj návrh"), ale jednatelka této organizace JUDr. Alice Opočenská se svým advokátem JUDr. Schulmannem považovala za nutné k předloženému dokumentu se vyjádřit a dostala k tomu prostor.

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Společnost Nemocnice Kutná Hora s.r.o. je v insolvenci

1.2.2010

Společnost Nemocnice Kutná Hora s.r.o. s definitivní platností spadla do insolvenčního řízení. Tuto informaci potvrdila jednatelka Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Alice Opočenská spolu s advokátem Františkem Schulmannen na veřejném zasedání městského zastupitelstva v minulém týdnu.

Celý článek - TEP regionální týdeník

Společnost čeká insolvenční řízení

28.1.2010

Společnost Nemocnice Kutná Hora se nevyhne insolvenčnímu řízení. Na posledním zasedání kutnohorského zastupitelstva to potvrdila jednatelka společnosti Alice Opočenská spolu s advokátem Františkem Schumannem, jehož firma byla požádána o vypracování posudku na situaci, v jaké se společnost nachází.

Celý článek - Kutnohorský deník

Usnesení č. 16/10 ke zrušení usnesení ZM č. 253/09

26.1.2010

Zastupitelstvo města I. r u š í 
své usnesení č. 253/09 ze dne 15.12.2009
II. s o u h l a s í
se zahrnutím Dokumentu o stavu poskytované péče v nemocnici Kutná Hora ke dni 31.12.2009 do předávacího protokolu mezi Městem Kutná Hora a Středočeským krajem.

Celý text - Usnesení zastupitelstva

Smlouvy o převodu nemocnice

3.1.2010

Jak možná víte, s účinností od 1.1.2010 darovalo město Kutná Hora svoji nemocnici Středočeskému kraji. Protože smlouvy, prostřednictvím kterých se tak stalo, nebyly zveřejněny, vyžádal jsem si je a zveřejňuji je nyní zde.

Celý článek - Blog Lukáše Jelínka

Čtrnáct zastupitelů darovalo kutnohorskou nemocnici

21.12.2009

Je definitivně rozhodnuto! Středočeský kraj s konečnou platností získal bezúplatně areál kutnohorské nemocnice. Po téměř rok trvajících jednáních se tak od 1. ledna 2010 stane kutnohorský špitál pobočkou Oblastní nemocnice Kolín a.s. Pro darování několikasetmilionového majetku města Středočeskému kraji hlasovalo v úterý 15. prosince čtrnáct ze třiadvaceti přítomných členů městského zastupitelstva.

Celý článek - TEP regionální týdeník

Usnesení č. 253/09 k uzavření dodatku darovacích smluv se Středočeským krajem

15.12.2009

Zastupitelstvo města s o u h l a s í 
s uzavřením předloženého dodatku č. 1 ke smlouvám darovacím na movité a nemovité věci uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora (jako dárcem) a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 (jako obdarovaným), který specifikuje aktuální stav zdravotní péče v nemocnici v Kutné Hoře k 31. 12. 2009 s tím, že v případě změny bude rozsah poskytované zdravotní péče upřesněn po 31. 12. 2009.

Celý text - Usnesení zastupitelstva