Nemocnice Kutná Hora

Insolvenční rejstřík

Zpráva insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení

23.3.2016

Usnesením č.j. KSPH 39 INS 1329/2010-B-166 ze dne 20.11.2015 insolvenční soud vydal rozvrhové usnesení, dle kterého má být každá pohledávka zjištěná nebo pravomocně určená v průběhu insolvenčního řízení uspokojena poměrně co do výše 16,59825530 %.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Rozvrhové usnesení

27.11.2015

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 – Smíchov, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v insolvenční věci dlužníka: Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., IČ: 26206889, se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská 237, o rozvrhu příjmů z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka
t a k t o:

Celý text – Insolvenční rejstřík

Usnesení o schválení konečné zprávy

26.8.2015

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v právní věci dlužníka: Nemocnice  Kutná  Hora, s.r.o., IČ: 26206889, sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora, o konečné zprávě a o vyúčtování odměny a hotových výdajů správce

t a k t o :

Soud  schvaluje  konečnou  zprávu  o  zpeněžování  majetku  z  podstaty  a  toto vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Usnesení o konečné zprávě

9.7.2015

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků v právní věci dlužníka: Nemocnice Kutná Hora, s.r.o., IČ: 26206889, sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora,

t a k t o:

I. Dlužník a věřitelé se uvědomují o konečné zprávě a o vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce.
II. Proti konečné zprávě a vyúčtování lze podat námitky do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení, jehož nedílnou součástí je předložená opravená verze konečné zprávy ze dne 22.6.2015.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Aktualizovaná konečná zpráva spojená s vyúčtováním odměny a hotových výdajů insolvenčního správce

23.6.2015

Insolvenční správce předložil dne 23.1.2015 insolvenčnímu soudu konečnou zprávu spolu s vyúčtováním své odměny a hotových výdajů. Tato konečná zpráva je zveřejněna v insolvenčním  rejstříku na č.l. B-149. Po předložení konečné zprávy byly zjištěny skutečnosti, které vyvolaly potřebu přeloženou konečnou zprávu aktualizovat. Insolvenční správce proto v souladu s ust. § 302 a § 303 insolvenčního zákona
p ř e d k l á d á
insolvenčnímu soudu tuto aktualizovanou konečnou zprávu spolu s vyúčtováním své odměny a hotových výdajů.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Konečná zpráva spojená s vyúčtováním odměny a hotových výdajů insolvenčního správce

27.1.2015

V souladu s ust. § 302 a § 303 insolvenčního zákona tímto insolvenční správce
p ř e d k l á d á
insolvenčnímu soudu tuto konečnou zprávu spolu s vyúčtovánímsvé odměny a hotových výdajů.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Sdělení insolvenčního správce

13.1.2015

Insolvenční správce k výzvě soudu sděluje, že sestavil návrh konečné zprávy a na den 21.1.2015 svolal jednání věřitelského výboru k projednání a odsouhlasení tohoto návrhu. Bez zbytečného odkladu po projednání konečné zprávy věřitelským výborem předloží insolvenční správce konečnou zprávu insolvenčnímu soudu.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

19.8.2014

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 59-14, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

19.5.2014

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o s tavu řízení Z 58-14 ze dne 7.2.2014, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

17.2.2014

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 57-13 ze dne 8.11.2013, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík