Nemocnice Kutná Hora

Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

23.11.2013

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 56-13 ze dne 9.8.2013, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

12.8.2013

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 56-13 ze dne 20.5.2013, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

5.6.2013

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 54-13, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

14.2.2013

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 53-12 ze dne 9.11.2012, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Návrh na změnu účastníka řízení

30.1.2013

Dnem 1.1.2013, jímž nabyl účinnosti zákon 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byl zrušen zákon 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Tímto dnem byly zrušeny územní finanční orgány zřízené podle zákona 531/1990 Sb., a ztratily proto i způsobilost být účastníky soudních a jiných řízení.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

14.11.2012

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a § 300 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 52-12 ze dne 10.8.2012, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

17.8.2012

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a § 300 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 51-12 ze dne 10.5.2012, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Oznámení věřitele č. 80, společnosti MEDISTYL, spol. s r. o.

11.7.2012

Usnesením insolvenčního soudu č.j. KSPH 39 INS 1329/2010 - A-11, ze dne 17.2.2010, byl věřitel MEDISTYL, spol. s.r.o., IČO: 416 92 497, se sídlem Praha 4, V Hájích 260, PSČ 149 00 ( dále jen „MEDISTYL“) jmenován jako člen prozatímního věřitelského výboru dlužníka Nemocnice Kutná Hora s.r.o., IČO: 262 06 889, se sídlem Kutná Hora, Vojtěšská čp. 237, PSČ 284 30 (dále jen „dlužník").

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva o stavu insolvenčního řízení, zpráva o průběhu zpeněžování majetkové podstaty, dílčí zpráva o činnosti insolvenčního správce

11.5.2012

Insolvenční správce tímto v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a § 300 insolvenčního zákona předkládá insolvenčnímu soudu, opatrovníkovi dlužníka, členům věřitelského výboru i ostatním věřitelům (prostřednictvím publikace této zprávy v insolvenčním rejstříku) zprávu o stavu insolvenčního řízení, zprávu o zpeněžování majetkové podstaty dlužníka a zprávu o své činnosti ve shora uvedeném insolvenčním řízení v období po podání zprávy o stavu řízení Z 48-12 ze dne 10.2.2011, na kterou tímto navazuje.

Celý text – Insolvenční rejstřík

Zpráva insolvenčního správce o vymáhání pohledávek dlužníka

23.4.2012

Insolvenční správce sepsal do aktualizovaného soupisu majetkové podstaty dlužníka zveřejněného v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSPH 39 INS 1329/2010-B-128 tyto pohledávky:

  • jako položku č.12 b) pohledávku dlužníka za bývalou jednatelkou a ředitelkou společnosti dlužníka JUDr. Alicí Opočenskou ve výši 104.533.970,- Kč s příslušenstvím
  • jako položky č. 4 a 5 pohledávky za Městem Kutná Hora a za Oblastní nemocnicí Kolín, a.s.; a to ve stejné výši

s tím, že o částku, kterou jeden ze jmenovaných dlužníků na pohledávku uhradí, se sníží pohledávka ostatních dlužníků (dlužnická solidarita).

Celý text – Insolvenční rejstřík