Nemocnice Kutná Hora

O projektu

Tento projekt je zcela nezávislý, není nijak spjat se společnostmi Nemocnice Kutná Hora s.r.o. nebo Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, ani s městem Kutná Hora nebo se Středočeským krajem.

Tyto webové stránky jsou souborem uspořádaných odkazů na informace (články v tisku, blozích, na webových stránkách) o událostech souvisejících s kutnohorskou nemocnicí. Odkazy jsou doplněny citací z odkazovaných zdrojů (v souladu s autorským právem a zvyklostmi webových informačních zdrojů), aby si čtenář mohl udělat lepší obrázek o tom, co pod daným odkazem najde. Tvůrci webu se nechtějí k událostem nijak vyjadřovat, cílem je pouze poskytnout co nejúplnější „rozcestník“ na již publikované informace.

Na nabídkové liště najdete třídění podle kategorií zdrojů, nabídka po levé straně je tříděna podle relevantních témat (např. pod tématem „Insolvence“ jsou uváděny články a další informace související s insolvenčním řízením).