Nemocnice Kutná Hora

OBZORY Kutnohorska

Kauza nemocnice – soudní smír uzavřen

11.2.2014

V kauze kutnohorské nemocnice byl v pátek 31. ledna 2014 na krajském soudě v Praze uzavřen soudní smír, jehož obsahem bylo, pokud jde o město Kutná Hora, závazek insolvenčního správce, že se zřekne všech finančních nároků vůči městu Kutná Hora, tedy i žaloby na 104 miliony korun, včetně příslušenství...

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Kutná Hora má snad definitivně „z krku“ problémy s dluhy nemocnice

5.11.2013

SNAD DEFINITIVNÍM ŘEŠENÍM DLUHU NEMOCNICE JE Uzavření soudního smíru s insolvenčním správcem o mimosoudním vyrovnání. Pro Kutnou Horu to znamená zaplatit 16 milionů korun (na úhradu bude přijat překlenovací úvěr ve stejné výši, splatný v r. 2015).

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Ředitel Oblastní nemocnice Kolín MUDr. Petr Chudomel: Nepodléhejme panice, pracujme co nejlépe

16.4.2013

V pátek 12.4. se pod dojmem různých zvěstí, náznaků, hospodářské situace a dalších faktorů sešli odboráři kutnohorské nemocnice s vedením Oblastní nemocnice Kolín, aby zaujali postoj a ověřili si perspektivy svého ústavu.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Budoucnost Nemocnice Kutná Hora: Zatím panuje mírný optimizmus

9.4.2013

Proti uzavření Nemocnice Kutná Hora protestuje petice, která znepokojuje (nejen) Kutnohořany. Zjišťovali jsme, jak na tom kutnohorská nemocnice skutečně je, s vědomím, že vedení města chce snahy o zachování nemocnice podpořit.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Nemocnice, na kterou město doplácelo miliony, se stabilizovala a začala prosperovat

22.1.2013

Lékařská péče poskytovaná v kutnohorské nemocnici bude i letos zachována ve stávajícím rozsahu.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Jednali s insolvenčním správcem

28.8.2012

Insolvenční správce nabízí v „kauze nemocnice“ Kutné Hoře smír. Jak jsme již informovali v minulém vydání týdeníku Obzory Kutnohorska, 12. 7. 2012 zaslal všem členům představena a dozorčí rady Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Stč. kraje a současně všem členů zastupitelstva Města Kutná Hora JUDr. Michal Žižlavský, advokát, jako ohlášený společník IS ŽIŽLAVSKÝ v.o.s. obsáhlý dopis s výzvou k zaujetí stanoviska.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Insolvenční správce nabízí v „kauze nemocnice“ Kutné Hoře smír

21.8.2012

Zastupitelé Kutné Hory dostali dopis, vyžadující, aby zaujali stanovisko. Náklady hrozivě vzrůstají.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Žaloba proti bývalé ředitelce nemocnice a její reakce

26.6.2012

Absurdní soudní rozhodnutí má původ v nedodržení termínu podání vyjádření.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Kutnou Horu čeká soudní jednání – ve hře je obrovský obnos

19.6.2012

Insolventní správce Nemocnice Kutná Hora, s.r.o, je ochoten předstoupit před zastupitele

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Rozsudek dosud není pravomocný

13.3.2012

(úryvek) Insolvenční správce proto informuje insolvenční soud, věřitelský výbor i ostatní věřitele dlužníka (prostřednictvím zveřejnění této zprávy v insolvenčním rejstříku), že Krajský soud v Praze rozsudkem č. j. 59 Cm 367/2011 ze dne 16. 2. 2012 uložil JUDr. Alici Opočenské povinnost uhradit do majetkové podstaty dlužníka na shora označenou pohledávku částku ve výši 104.533.970 Kč s příslušenstvím. Úplné znění označeného rozsudku tvoří přílohu a nedílnou součást této zprávy. Rozsudek soudu není dosud pravomocný. V Praze dne 2012 – 02 – 22. JUDr. Michal Žižlavský, advokát.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska