Nemocnice Kutná Hora

OBZORY Kutnohorska

Nový muž čele kutnohorské nemocnice

10.1.2012

Cílem je udržet pro Kutnou Horu a region dostupnou kvalitní základní akutní i následnou péči. Od začátku letošního roku stojí v čele kutnohorské MUDr. Zdeněk Heřmánek. Tomu jsme položili několik otázek a s odpověďmi seznamujeme širokou veřejnost.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Zastupitelé jednali o nemocnici

20.12.2011

Před řádným jednáním ZM Kutné Hory a také po něm jednali poslanci o případných úhradách, jež se „táhnou“ za Nemocnicí Kutná Hora, s.r.o. Původní požadavek insolventního správce na 104 mil. Kč se jeví jako „plácnutí do vody“.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Insolvenční správce dal část zařízení nemocnice do dražby!

29.11.2011

„Péče o pacienty ohrožena ani omezena není a nebude“, říká ředitelka Alice Opočenská.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Nemocnice: Stav setrvalý, jednání pokračuje

14.6.2011

Rada města Kutné Hory se z pochopitelných důvodů průběžně zabývá právními úkony a rozbory situace okolo dluhu, který požaduje insolventní správce. Vzhledem k tomu, že tento stav se týká i nemocnice v Kolíně, hodlá problematiku během čtrnácti dnů konzultovat také s jejím vedením.

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Další vylepšení v kutnohorské nemocnici

10.5.2011

Slavnostním přestřižením symbolické pásky bylo v pondělí 2. května za přítomnosti ředitelky kutnohorské nemocnice Alice Opočenské, starosty Kutné Hory Ivo Šance a řady významných hostů otevřeno nové, moderně vybavené pracoviště, které bude mít tři základní způsoby využití: Od 7.00 do 16.00 hodin bude sloužit jako traumatologická ambulance, od 6.00 do 20.00 hodin jako chirurgicko - traumatologická ambulance a od 22.00 hodin jako centrální příjem pro celou nemocnici v Kutné Hoře.

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Na objasnění (natož řešení) situace si budeme muset ještě počkat!

29.3.2011

Kolem kutnohorské nemocnice je spousta „ověřených“ zpráv, fám, „katastrofických“ scénářů – není lehké se v tom vyznat (vyzná – li se vůbec někdo). Pokusili jsme se na „dluhy“ a s nimi spojené žaloby zeptat osoby, která má informace přímo od pramene, ale celá situace je taková, že se nám podařilo z pochopitelných (a dále vysvětlených) příčin získat pouze toto prohlášení:

Celý článek – OBZORY Kutnohorska

Dluhy Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.

11.1.2011

Vedení města obdrželo dopis od insolvenčního správce, která vyzývá k jednání o mimosoudním vyrovnání dluhů Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. Radnice se tomu nebrání, s trochou nadsázky je "ochotna mimosoudně platit co možná nejméně".

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Lékařská služba první pomoci patří k nemocnici, interní oddělení už není ostudou

11.1.2011

Kutnohorská nemocnice dlouhá léta pohlcovala valnou část městského rozpočtu (v součtu se jedná o stamilióny) a zároveň chátrala, v některých parametrech zdaleka nedosahavala běžného průměru. Ve středu 5. ledna se (nikoli poprvé) blýsklo na lepší časy. Za přítomnosti krajského hejtmana Davida Ratha, dalších zástupců Středočeského krajského úřadu, ředitele Oblastní nemocnice Kolín Petra Chudomela, vedení města (v čele se starostou Ivo Šancem) a dalších hostů se konala malá slavnost.

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

Kutnohorská nemocnice: Rok pod křídly Středočeského kraje

21.12.2010

Hovoříme s ředitelkou kutnohorské nemocnice JUDr. Alicí Opočenskou. Pohotovost od 1.1. 2011 nově.

Celý článek - OBZORY Kutnohorska

V Kolíně o Kutné Hoře

12.10.2010

Schůze představitelů lékařských odborů (LOK), České lékařské komory, ředitele kolínské nemocnice Petra Chudomela a středočeského hetmana Davida Ratha (konala se 8. října) se původně měla zabývat zejména celostátní výzvou Děkujeme, odcházíme. Proměnila se však v dlouhou debatu, v níž se porovnávaly průměrné mzdy v Kolíně a kutnohorské "pobočce", hovořilo se o rozdílech ve výši téměř třicet tisíc korun (!).

Celý článek - OBZORY Kutnohorska